Mekanlar I Zamanlar I İnsanlar

Mekanlar I Zamanlar I İnsanlar

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Tarihi Anabilim Dalı, iki yılda bir, lisansüstü öğrencilerin ve doktoralarını yeni tamamlamış araştırmacıların katılımına açık bir sempozyum serisi düzenlemektedir. Bu sempozyumların on birincisi, 19-20 Aralık 2019 tarihinde düzenlenecek ve “Mekanlar / Zamanlar / İnsanlar: Kurgu ve Mimarlık Tarihi” temasına odaklanacaktır.

ODTÜ Mimarlık Tarihi Lisansüstü Sempozyumu 11, kurgu ve mimarlık tarihi arasındaki karşılıklı ilişkiyi birçok katmanıyla açmayı amaçlamaktadır. Böyle bir analizin olanakları dahilinde yazarların yorumlarına açık şekilde, mimarlık tarihinin, kitaplar, çizgi romanlar, filmler, baskılar, fotoğraflar gibi kurgusal ortamlar aracılığıyla temsili; sinemalardan tiyatrolara, yayınevlerine kadar kurgu alanları; mimarlık tarihi alanına gömülü olan kurmaca ve olgusallık arasındaki denge dahil ancak bunlarla sınırlı olmayan konulara açıktır. Mimarlık Fakültesi, Kubbealtı’nda gerçekleşecek etkinlik iki gün ve yedi oturuma ayrılmıştır. 

Ozan Öztepe, 19  Aralık Perşembe günü “EVLİYA ÇELEBİ SEYAHATNÂMESİ’NDE KENTSEL VE MİMARİ MEKÂNIN METİNSEL TEMSİLİ” sunumuyla oturuma katkı sağlayacaktır.

Prev "Mea Architectura Mea Culpa"
Next Mekanın Temsilinde İmkan Olarak Metin

Comments are closed.

Right click is disabled on this website