Söğüt Tarih ve Doğa ile Buluşma-Karşılaşma Alanı

Proje Adı: Söğüt Tarih ve Doğa ile Buluşma-Karşılaşma Alanı

İşveren: TMMOB Mimarlar Odası Bursa Şubesi

Program: Mimari Tasarım

Durum: Yarışma

Ekip: Derya Ekim Öztepe, Ozan Öztepe

Söğüt Tarih ve Doğa ile Buluşma – Karşılaşma Alanı mimari proje yarışması bağlamında alınan mimar tasarım kararları çevre ve yapı ölçeğinde tanımlanmıştır. 

ÇEVRE ÖLÇEĞİNDE TASARIM KARARLARI 

Söğüt İlçesi’nin en belirgin özelliği sahip olduğu tarihi geçmiştir. Osmanlı İmparatorluğu’nun kurucusu Osman Bey’in babası Ertuğrul Gazi’nin türbesi ilçenin en fazla ziyaret edilen mekanı durumundadır. Türbe haricinde Söğüt’te mimari ve tarihi bağlamda önemli yerler ve yapılar bulunmaktadır. Belirlenen 10 odak, Söğüt Tarih Rotası adı altında birbirleriyle ilişkilendirilmiş ve toplam uzunluğu 2.4 km olan bir parkur olarak değerlendirilmiştir. Söğüt Belediyesi’nin geliştirdiği çalışmalar baz alınarak bütüncül olarak ilçe ile ilişkili Söğüt Doğa Ringi oluşturulabileceği öngörülmüştür. Trekking / yürüyüş ringi olarak da değerlendirilebilecek bu parkur Yarışma alanını (Odak A ve B), Yukarıdere Vadisi’ni, Gölet ve yakın çevresini ve ilçe merkezini birbiriyle ilişkilendirmektedir. Toplam uzunluğu 14.5 km olan ring, İnönü Caddesi’nde konumlandırılan Söğüt Tarih ve Bilgi Noktası (dp.01) aracılığıyla Söğüt Tarih Rotası ile bağlantı kurmaktadır. Yarışma bağlamında ziyaretçilerin “Doğa ile buluşması / karşılaşması” beklenmektedir. Bu doğrultuda Odak A ve Odak B arasında kalan ağaçlık alan Söğüt Doğa Parkı olarak değerlendirilmiştir. 

YAPI ÖLÇEĞİNDE TASARIM KARARLARI 

Yapı; üzerinde bulunacak Kayı Sembolü Heykeli özelinde, Ertuğrul Gazi Türbesi ile ilişkilendirilmiş ve tasarlanan yapı bu istikamet baz alınarak yönlendirilmiştir. Yapı restoran ve çok amaçlı salon fonksiyonlarını içermekle beraber esasen ziyaret alanı olarak işlev görecektir. Bu doğrultuda yapının mümkün olduğunca kamusal niteliğini ortaya çıkararak açık alanlarla ilişki kurması amaçlanmıştır. Yapıya, yarışma şartnamesi haricinde, kamusal niteliğini kuvvetlendirecek şekilde ek fonksiyonlar önerilmiştir. Yapının gerek Söğüt halkı tarafından gerekse yabancı ziyaretçiler tarafından günün her saatinde kullanabilmesi amaçlanmıştır. Bu çerçevede daha çok Söğüt’te ikamet edenlerin kullanabileceği atölyeler önerilmiştir. +796.00 kotunda halı / kilim atölyesi, ebru atölyesi, yazma atölyesi, el işlemeciliği (oya/nakış) atölyesi, ahşap ve ağaç atölyesi konumlandırılmıştır.

Right click is disabled on this website