Şehit Kamil Belediyesi Sanat Merkezi

Proje Adı:       Şehit Kamil Belediyesi Sanat Merkezi

 

İşveren:           Gaziantep Şehit Kamil Belediyesi

 

Program:         Kültür

 

Alan:               6000m2

 

Durum:           Yarışma Projesi

 

Ekip:               Derya Ekim Öztepe, Ozan Öztepe, Umut Sert

Yarışma arazisi tarihi kent merkezine oldukça yakın konumlanmıştır. Gaziantep özelinde değerlendirildiğinde kentte oldukça zengin kültürel ve mimari birikim bulunmaktadır. Tasarımda “yer”e ait mevcut bilginin değerlendirilerek tasarım verisi haline dönüştürülmesi amaçlanmıştır. Gaziantep yerel mimari eserlerinin ortak özelliği iklimsel verilerden kaynaklanan avlu ve yarı açık mekan kullanımı olarak gözlemlenmiştir.

Kapalı mekan – Yarı açık mekan – Açık mekan kurgusu Gaziantep’te bulunan Kürkçü Han, Millet Han, Zincirli Bedesten, Hasan Süzer Etnoğrafya Müzesi,  gibi bir çok yapıda gözetilen ortak mekan anlayışıdır. Sokaklar doğal kamusal alanlardır. Yapılar araziye yayılarak orta kısımda açık / yarı açık alanlar oluştururlar. Bu alanlar yapıların fonksiyonuna istinaden kısmen yarı kamusal alanlar olarak da çalışmaktadır.

Gaziantep ve yakın çevresi özelinde irdelendiğinde avlu kurgusu yapıdaki yaşantının ana mekanı niteliğindedir.  Merkezde konumlandırılan avlu iklimsel veriler özelinde yağmur ve güneşten korunum sağlanmaktadır. Avlu mekanı, kapalı mekan – açık mekan geçişi arasında bir nevi ara mekan görevi üstlenmektedir. Gaziantep’teki günlük yaşantı gözetildiğinde avlulu yapılarda çay bahçeleri, dinlenme alanları konumlandırılmaktadır.

 

Sanat Merkezi özelinde değerlendirildiğinde avlu; yapı programındaki tüm fonksiyonları bağlayan bir ara mekan görevi üstlenmektedir. Avlu aynı zamanda üst kat fuayesinin devamı niteliğindedir. Kafeterya avlu ile ilişkilendirilerek gerek yapıyı ziyaret eden ziyaretçilere gerekse yakın çevre ziyaretçilerine açık hale getirilmiştir. 

Right click is disabled on this website