Roboski Müzesi

"Roboski Müzesi, alçakgönüllü bir şiir olmalıdır."

İşveren:           Roboski Müzesi Derneği

Yeri:                Gölyazı Köyü, Şırnak, Uludere

Program:         Müze ve Anma Yeri

Durum:           Yarışma Projesi I 1. Ödül

Ekip:               Ozan Öztepe , Derya Ekim Öztepe, Zsofia Török, Deniz Çubukçu, Umut Sert

Danışman:        İsmail Yıldırım, Âba Müslim Çelik, Erkut Tokman

Tasarım sürecinde “Roboskî müzesi nasıl olmalıdır?” sorusu üzerine düşüncemiz “yaşayan” bir yer olmalıydı. Roboskîli ailelerin ve herkesin ziyaret ettiği, çocukların içinde kitap okuyabildiği, yitirilen yaşamlara ait anıların yaşam bulduğu, paylaşıldığı bir yer. Roboskî Müzesi geleceğin ortak bir şekilde yeniden kurgulanması için bir mekân yaratmalıydı, yaşamalıydı. Ötekileştirmeden herkesi kucaklamalı. Geçmiş; her zaman anılması gereken bir bilgi olarak muhafaza edilmeli; gelecek ise bugündenkurgulanmalı.


Proje, gelecek kurgusu ile hep “yaşayacak” ve paylaşıldıkça çoğalan anlam katmanlarına ev sahipliği yapacaktır. Müze’nin klasik tanımının dışına çıkarak süreklilik ve yaşantı olgularına karşılık gelen yapının “Ev” olmaya yakın bir duruşu vardır. Aynı zamanda sergi alanları, açık anma yeri ve anıt işlevleri ile müzenin kamusallığını da içerir. Bu bağlamda yapı, “ev” ve “müze” işlevlerinin bir araya getirilmesinden beden bulmaktadır. Tasarımın mimari fikri bu iki fonksiyonun tek yapıda dengelenmesi sorunsalı üzerine kuruludur.

Right click is disabled on this website