Olivelo – İzmir Kent Çeperinde Ekolojik Ortak Yaşam Alanı

Proje Adı: Olivelo – İzmir Kent Çeperinde Ekolojik Ortak Yaşam Alanı

İşveren: İzmir Büyükşehir Belediyesi

Program: Fikir Proje Yarışması​

Durum: 1. Mansiyon

Ekip: Derya Ekim Öztepe, Ozan Öztepe, Zsofia Török

eko-PERİFERİ, İzmir kent merkezi yakınlarında tanımlanan 11 adet kent çeperi parkının yönetim planı olarak geliştirilmiş bir modeldir. İzmir kent merkezi bağlamında kent – kır ilişkisi coğrafi, kültürel ve tarihi değerler gözetilerek periferide bulunan 11 alan özelinde irdelenmiştir; Foça Deniz Parkı (EU1), Çiğli Kent Çeperi Parkı (EU2), Karşıyaka Kent Çeperi Parkı (EU3), Olivelo Kent Çeperi Parkı (EU4), Ildır Deniz Parkı (EU5), Çeşme Deniz Parkı (EU6), Uzunkuyu Kırsal Çeper (Tarım) Parkı (EU7), Seferihisar Kent Çeperi Parkı (EU8), Menderes Bio-Atlas Kent Çeperi Parkı (EU9), Selçuk Efes Kırsal Çeper Parkı (EU10) ve Karaburun Biyosfer Rezerv Parkı. Periferi’deki parkların belirlenmesinde 1/25000 ölçekli İzmir Kentsel Bölge Nazım İmar Planı (İKBNİP) baz alınmıştır. Eurovelo bisiklet rotası 11 kent çeperi parkının ulaşım özelinde omurgasını oluşturmaktadır. eko-PERİFERİ modeli, Kent ve kır arasında bir arayüz düzlemi yaratarak arabulucu, birleştirici, öğretici bir değiş tokuş alanıdır. Bu “değiş-tokuş” alanı her türlü üretimi destekler; bilgi üretimi, ürün üretimi, kültür üretimi, düşünce üretimi. Bu anlamda projenin ana omurgasını oluşturan zeytin kültürü ve bisiklet kültürünü desteklerken kentli ve yöre insanların buluştuğu bir yer’dir. eko-PERİFERİ modeli bağlamında ‘birey’in ‘yer’ ile kurduğu ilişki temel alınmaktadır. Öngörülen 11 çeper parkı sahip oldukları özgün değerler özelinde özelleşmekte ve yere “çapa” atmaktadır. “Periferide öğrenme” kavramı adı altında yerel halkın ve ziyaretçilerin ortak açık ve kapalı alanlarda deneyimlerini paylaşma imkanı sağlanmaktadır.

Right click is disabled on this website