Küçükçekmece Lagünü Havzası

Proje Adı: Küçükekmece Lagünü Havzası Fikir Projesi

İşveren: İBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı

Program: Fikir Projesi

Durum: Yarışma

Ekip: Derya Ekim Öztepe, Ozan Öztepe, Hilye Melis Erdoğan, Zsofia Török

Küçükçekmece Lagünü Havzası Fikir Projesi Yarışması bağlamında hazırlanan öneri, imar faaliyetlerini sınırlayarak, inşa etmeme üzerine kurulu bir paradigma önermektedir. 1/46.000 Küçükçekmece Lagünü Havzası Küçülme Planı adı altında sunulan çalışma; kapitalin yerine doğanın odak noktası olarak değerlendirildiği bir bakış açısı sunmaktadır. İnşa ve imar faaliyeti gerçekleştirmemenin de mimarlık ve kentsel planlamanın gereği olduğu inancı, yarışma için hazırlanan önerinin temel motivasyonunu oluşturmaktadır. Bu doğrultuda antropojenik faaliyetlerin sınırlandığı ve havza coğrafyası üzerindeki kentsel baskının azaltıldığı bir küçülme planı geliştirilmeye çalışılmıştır. Yüzeyi arkitektonik yapılarla kapatılmış alanları yeniden doğaya bırakarak, havzanın su kaynaklarını kirleten faktörleri ortadan kaldırarak, doğanın kendi kendini iyileştirici gücü aracılığıyla havzadaki ekolojik döngünün sürdürülebileceği öngörülmektedir. 1/46.000 Küçükçekmece Lagünü Havzası Küçülme Planı, birbirlerini bütünleyen 5 tema üzerinde kurgulanmıştır. Her bir tema havzanın mevcut sorunlarına karşı çözüm önerisi sunan stratejileri açımlamaktadır.

Right click is disabled on this website