Kayaşehir 12. Bölge Sosyal Konutları

Proje Adı: Kayaşehir 12. Bölge Sosyal Konutları

İşveren: TOKİ

Program: Sosyal Konut

Durum: Tamamlandı

Ekip: Derya Ekim Öztepe, Ozan Öztepe, Oğuzhan Güler

Tasarımın gerçekleştirildiği bölge, yüksek konut bloklarının bulunduğu kentsel gelişim bölgesidir. Tasarım; kuzey – güney istikametinde yaklaşık 39000 m2 büyüklüğündeki alanda 400 daire ve 30 ticari birimden oluşmaktadır. 

Arazide, yüksek kabul edilebilecek 1.35 emsal değeri bulunmaktadır. Bu değer bağlamında insan ölçeğinde konut bloklarının elde edilebilmesi amacıyla çoğunluğu 6 – 8 katlı olan bloklar tasarlanmış; kalan emsal değeri 12 katlı 2 konut bloğunda ve 2 katlı ticari bloklarda kullanılmıştır. Gündelik yaşam pratiklerinin mekânının sokak olduğu gözetilerek; konut blokları, sokak dokusu oluşturacak şekilde konumlandırılmaya çalışılmıştır. 

Arazi oldukça eğimli bir bölgede bulunmaktadır. Bu bağlamda topoğrafya, tasarımın etken bir verisi olarak değerlendirilmiş ve yerleşimin gelişim yönü topoğrafya ile ilişkilendirilmiştir. Mevcut eğime paralel akslar, doğu yönündeki ana yol ile irtibatlı sokak dokusunu ortaya çıkarmıştır. Sokak geometrisi aynı zamanda blokların konumlarını belirlemiştir. 

Topoğrafik verilere göre biçimlenen sokak dokusunun çeperinde konumlanan blokların, yakın çevre ile kurdukları görsel ilişki gözetilmiş ve konut bloklarının mümkün olduğunca birbirlerinin önünü kapatmamasına gayret edilmiştir. 

Right click is disabled on this website