İztuzu Deniz Kaplumbağaları Bakım İstasyonu

"Doğada hiçbir şey tek başına var olamaz"

Rachel Carson, Sessiz Bahar

Proje Adı: İztuzu Deniz Kaplumbağaları Bakım İstasyonu ve Günübirlik Alan Ekolojik Tasarım Fikir Yarışması                   

İşveren: T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü

Program: Rehabilitasyon Merkezi

Alan: 1000 m²

Durum: Yarışma I 3. Ödül

Ekip: Derya Ekim Öztepe, Ozan Öztepe, Zsofia Török, Umut Sert

Bölgeye düzenli olarak yuva yapan Deniz Kaplumbağaları, artan insan popülasyonu ve insan aktivitesi nedeniyle IUCN tarafından “Tehdit Altındaki Canlı Türleri” listesindedir. Kaplumbağaların yaşamlarını sürdürebilmeleri için alanda yaşam süren ve farklı eylemlerde bulunarak alana farklı etkileri olan bireylerin sürdürülebilir ortak yaşam anlayışı edinebilmeleri için Dekamer, potansiyel bir yerdir. Doğal süreçler ve insan aktivitesi arasındaki bütünleyici ilişkiyi yeniden kurmak üzere Dekamer, aktif olduğu deniz ve kumul alanlar dışında insan etkilerine açık olan yerin doğal değerleri kuşlar, bitki örtüsü, doğal kaynaklar, habitatlar konularında da bilgilendirici ve birleştirici bir yer olma imkânı taşır. Uzman akademisyenler, yerel karar vericiler ile yerel halk bir araya gelebilir ve ortak yaşam değerleri oluşturabilirler.

Merkez’in mekânsal kurgusunda ise ele alınan mimari tasarım yaklaşımında; doğaya en az müdahale, mekânsal esneklik, sökülebilir-takılabilir yapı sistemi, minimum enerji kullanımı amaçlanmıştır. Proje alanının bulunduğu arazideki ağaçların varlığı tasarımı şekillendiren en önemli etken olmuştur. Tasarım yaklaşımı, mekânların parçalı yerleşimi ve yaşam alanlarının doğa ile hemhal olması üzerine kuruludur.

Right click is disabled on this website