Borusan Neşe Fabrikası

Proje Adı:       Borusan Neşe Fabrikası

İşveren:           Borusan

Program:         Kreş ve Gündüz Bakımevi

Alan:               1300m2

Durum:           Yarışma Projesi

Ekip:               Derya Ekim Öztepe, Ozan Öztepe, Zsofia Török, Deniz Çubukçu

Endüstriyel alan içinde konumlandırılması düşünülen Borusan Neşe Fabrikası projesinde öncelikli amacımız, çocukların özgürce hareket edebilecekleri, doğal yaşamla içiçe güvenilir bir çevre yaratmaktır. Yapıyı çevreleyen duvar ile güvenilir bir alan yaratmaya çalışırken aynı zamanda kendi içinde zengin ve doğa ile kuvvetli bir ilişki kurmayı amaçladık. Tasarım yaklaşımımız  yapı ve yeşil alanın birbiriyle doğrudan ilişkide ve etkileşimde olması üzerinedir. Bu ilişki doğayla süreklilik gösteren ve çeşitli bakış alanları yaratan mekansal bir kurgu ile yol alır.

Açık alanlar öğrenme pratiğinin bir parçasıdır. Canlı, yaşayan dış hayatı hissetmek, taze hava almak, rüzgar ile ağaçların hışırdısını duymak, yağmuru hissetmek. Bu algısal deneyimler çocuk eğitiminin kritik bir parçasını oluşturur.

Grup odaları, oyun terasları ve açık alanlar birbiriyle direkt ilişkili ve süreklilik gösteren bir yapıdadır. Birbirlerine bakan grup odalarının arasında yaratılan ortak Oyun Terasları hem grup odaları hem de bahçe ile ilişkili ara mekânlardır. Üzerleri örtülü dış hava etkilerinden ve güneşten korunaklı alanlardır. 0-2 yaş grubu daha kendi içine dönük ve tanımlı bir alanda konumlanırken 3-6 yaş grubu bahçe ile doğrudan ve daha rahat bir ilişkide kurgulanmıştır.

Mimari tasarım yaklaşımı birbiriyle ilintili 3 başlık üzerine kuruludur;

Çocuğun doğa ve açık alanlar ile kuvvetli ilişkisi,

Mekânsal algının zenginliği ile fiziksel ve görsel olarak yaratıcı mekânlar,

Farklı coğrafyalarda tekrar edecek Neşe Fabrikası’nın Mekânsal Modüleritesi.

Right click is disabled on this website