Borusan Neşe Fabrikası

Proje Adı:       Borusan Neşe Fabrikası

İşveren:           Borusan

Program:         Kreş ve Gündüz Bakımevi

Alan:               1300m2

Durum:           Yarışma Projesi

Ekip:               Derya Ekim Öztepe, Ozan Öztepe, Zsofia Török, Deniz Çubukçu

Endüstriyel alan içinde konumlandırılması düşünülen Borusan Neşe Fabrikası projesinde öncelikli amacımız, çocukların özgürce hareket edebilecekleri, doğal yaşamla içiçe güvenilir bir çevre yaratmaktır. Yapıyı çevreden soyutlayan bir duvar ile güvenilir bir alan yaratmaya çalışırken aynı zamanda kendi içinde zengin ve doğa ile kuvvetli bir ilişki kurmayı amaçladık. Tasarım yaklaşımımız yapı ve yeşil alanın birbiriyle doğrudan ilişkide ve etkileşimde olma fikri üzerine kuruludur. Bu ilişki doğayla süreklilik gösteren ve çeşitli bakış alanları yaratan bir kurgu özelinde düşünüldü.

 

Right click is disapled on this website