Bornova Çocuk Dünyası

Proje Adı:        Bornova Çocuk Dünyası              

İşveren:           Bornova Belediyesi

Yeri:                Bornova, İzmir

Program:         Sergi, Bilgi ve Deneyim Alanları

Alan:               6251 m²

Durum:           Yarışma I 3. Ödül

Ekip:               Ozan Öztepe, Derya Ekim Öztepe, Zsofia Török

Yarışma şartnamesinde tanımlanan “çocuğun dünyayı mekan üzerinden öğrenmesini mümkün kılan keşif ortamının tasarımı” açıklaması önerilen tasarımın temel sorunsalı olarak değerlendirilmiştir. Bu doğrultuda yapının gerek iç mekan gerekse dış mekan algılanmasında “keşfetme” duyusunun öne çıkartılması amaçlanmıştır.

 

İki nokta arasındaki en kısa mesafe düz çizgiyi tanımlamaktadır. Herhangi bir daha uzun mesafe eğri çizgiye doğru evrilmektedir. İki paralel düz çizginin arasında önerilen mekan kurgusunda ziyaretçi – özne mekana ilk girdiği andan hacmin bütününü algılayabilmektedir. İki eğri çizgiden oluşturulan mekan kurgusunda ise ziyaretçi – özne mekanın bütününü göremediği için mekanı tam hali ile zihninde bütünleyememektedir. Bu durum ziyaretçi – öznede merak / keşfetme / öğrenme duygusu uyandırmaktadır.

Eğri çizgiden oluşturulan ve sonu ancak devinim halinde algılanabilen hacimler Bornova Çocuk Dünyası tasarımının başat konusu olan “keşfetme” eyleminin çözüm önerisi olarak görülmektedir. Eğri çizgilerden oluşturulan duvar ve hacimler ancak mekanın sonuna kadar yüründüğü takdirde zihinde bütünleşebilmektedir. Eğri çizgilerden oluşturulan mekanların ziyaretçi – öznede keşfetme / öğrenme arzusunu tetikleyici etkisi olacağı öngörülmüştür.

Right click is disabled on this website