Bornova EVKA 3

Proje Adı:       Bornova Evka 3 Sosyal Merkez ve Aktarma İstasyonu

İşveren:           İzmir Büyükşehir Belediyesi

Program:         Ulaşım, Kültür

Alan:               20000m2

Durum:           Yarışma Projesi

Ekip:               Derya Ekim Öztepe, Ozan Öztepe, Oğuzhan Güler, Umut Sert

İzmir ili özelinde ele alındığında tasarımın açık mekân – kapalı mekân ilişkisi üzerinde durulmuş ve açık mekân ilişkisi önemsenmiştir. Yapının birçok ulaşım ağının merkezinde konumlanmış olması da göz önünde bulundurularak açık sirkülasyon prensibi üzerinde durulmuş ve yapının farklı yönlerden giriş – çıkışlarının bulunması sağlanmıştır.

Açık sirkülasyon ile yapının algılanan hacminde küçülme sağlanmıştır. Yapıya farklı kotlardan giriş çıkış imkânı sağlanmıştır. Tiyatro servisi için gerek +42.00 kotundan gerekse +51.00 kotundan servis imkânı sağlanmıştır. Tiyatronun ve sergi salonunun girişi +47.00 kotundan önerilmiştir. Dans stüdyosu için +56.00 kotundan ayrı bir giriş imkânı sağlanmıştır. +51.00 kotunda bulunan atölyelere (heykel, ahşap, cam, seramik) terastan servis imkânı sağlanmıştır. +42.00 kotu alt meydanda dükkanlar ve yeme içme birimleri üzeri açık avlu hacmi ile ilişkilendirilmiştir.

Yarışma ihtiyaç programında Aktarma istasyonu, Kültür Merkezi, Eğitim Merkezi ve Çarşı ayrı programlar olarak tanımlanmıştır. Tasarımda farklı programlar tek çatı altında bütünleştirilmeye çalışılmıştır. Tasarımın saçak şeklinde uzanan kısmı ile ESHOT otobüs peronlarının yapı ile ilişkilendirilmesi amaçlanmıştır.

 

Önerilen çatı hem kapalı mekanları hem de yarı açık mekanları tanımlamaktadır. Çatı çelik konstrüksiyon olarak ele alınmış ve kuzeydeki kütlede seyir terası haline gelmiştir. 

Right click is disabled on this website