Samsun 19 Mayıs İzleği

Proje adı:

Yer:

İşveren:

Program:

Alan:

Durum:

Ekip:

Samsun 19 Mayıs İzleği Kentsel Tasarım Projesi

Samsun

Samsun Büyükşehir Belediyesi

Kentsel Tasarım

Yarışma Projesi I 3. Ödül

Derya Ekim Öztepe, Ozan Öztepe, Oğuzhan Güler, Ömür Sözer Şenol, Mehmet Keser

Yarışmanın temel motivasyonunu oluşturan 19 Mayıs izleği hem kent belleğindeki yeri özelinde hem de potansiyel yaya ulaşım kurgusu özelinde çok amaçlı yorumlanmıştır.

Panorama 1919 Müzesi’ni mevcut hali ile çevreleyen strüktür Cumhuriyet Meydanı ve Onur Anıtı ile ilişkilendirilerek Kent Merkezi ile Kıyı Promenadı arasında kesintisiz bir yaya sirkülasyon imkânı sağlamıştır. Önerilen yeni strüktür mevcut strüktürün uzantısı olarak ele alınmış ve gerek peyzaj elemanları ile gerekse 19 Mayıs izleği bilgi panoları ile tanımlanmıştır. Önerilen yaya geçidinin Cumhuriyet Meydanının doğal bir uzantısı olması amaçlanmıştır. Yaya geçidi Mınıtıka Palas – Cumhuriyet Meydanı – Onur Anıtı – Kurtuluş Yolu – Atatürk Müzesi – Panorama 1919 Müzesi ve İlk Adım Anıtını kesintisiz yaya erişimini sağlamaktadır.

Samsun Kenti gerek 19 Mayıs 1919 günü ile gerekse Millî Mücadelede sürecinin başlangıç noktası olma hali ile özdeşleşmiştir. Bu doğrultuda 19 Mayıs İzleği birbirini bütünleyen 2 koşut izlek olarak değerlendirilmiştir. Mıntıka Palas başlangıç noktası olarak kabul edildiğinde önerilen yaya üst geçidi ilk izlek olarak yorumlanmış 1919 – 1923 tarihleri arası Kurtuluş Savaşı süreci tema alınmıştır. Yaya geçidi üzerinde 49 adet bilgi panosu konumlandırılmış ve her bir panonun konusu belirlenmiştir.

Panorama 1919 müzesi ile Temsili Bandırma Vapuru arasındaki Kurtuluş Yolu ise 19 Mayıs 1919 gününü anlatan ve o gün Samsun’a ayak basan Atatürk’ün yanındaki 18 şahsiyetin hatırlatıldığı / tanıtıldığı tematik bir güzergâh olarak ele alınmıştır.

 

Right click is disabled on this website