İztuzu Kumsalı Deniz Kaplumbağaları Bakım İstasyonu ve Günübirlik Alan Ekolojik Tasarımı Fikir Yarışması I Arkitera

İztuzu Kumsalı Deniz Kaplumbağaları Bakım İstasyonu ve Günübirlik Alan Ekolojik Tasarımı Fikir Yarışması I Arkitera

İztuzu Kumsalı Deniz Kaplumbağaları Bakım İstasyonu ve Günübirlik Alan Ekolojik Tasarımı Fikir Yarışması I 3. Ödül

EKO-SİMBİYOZ
Yarışma alanı; sınırları dahilinde bulunan Köyceğiz – Dalyan Özel Çevre Koruma Bölgesi özelinde değerlendirilerek bütüncül bir şekilde ele alınmıştır. Yaklaşık 460 km2’lik alana sahip ÖÇKB’si ile ilgili üst ölçek analizleri hazırlanmıştır. Alanda bulunan habitatlar tanımlanmış, alanın hidrolik, jeolojik ve arkitektonik yapısı etüd edilmiştir.

Gerçekleştirilen analizler sonucunda bölgede bulunan kentsel yerleşimlerin, tarımsal arazilerin ve turistik faaliyetlerin bölge üzerinde yarattığı ekolojik problemler ortaya konulmakla birlikte alandaki 3 temel aktörün birbirleri ile kurduğu ilişki özelinde sürdürülebilir bir model önerilmiştir. Eko-Simbiyoz olarak tanımlanan model özelinde İnsanoğlu, Flora & Fauna ve Tabiat zaman içerisinde birbirleri ile ayrılamaz ilişki kurmuş 3 aktör olarak tanımlanmıştır. Model özelinde bu üç aktörün de aynı anda var olma durumu üzerine 4 temel yaklaşım geliştirilmiştir. Eko-Simbiyoz özelinde aynı yerde, birden fazla aktörün yaşama / bulunma olasılıkları geliştirilmeye çalışılmıştır.”

Haberin devamı ve proje detayları için: İztuzu Kumsalı Deniz Kaplumbağaları Bakım İstasyonu ve Günübirlik Alan Ekolojik Tasarımı Fikir Yarışması

Prev Kayaşehir 12. Bölge Sosyal Konutları I Arkitera
Next Varyap Merıdıan H Block I ArchDaily

Comments are closed.

Right click is disabled on this website