“Samsun, Kurtulus Savası’nın baslangıcıyla özdeslesmis özel konumu ve katmanlasmaları ile tarihsel bellek içinde son derece belirleyici bir yere sahip bir kent. Bu döneme ait somut veya soyut izler, kentin geçmis, bugün ve gelecek kimligi için önemli bilesenler. Aynı zamanda bir liman ve kıyı kenti olan Samsun’da, kıyı bandında yer alan mekanlar da kentin gelecek yıllardaki yasam kurgusu açısından önemli potansiyel ve fırsatlar.
Yarısmanın amacı, gerek sorunsalın iskeletini oluşturan Kurtulus İskelesi-Cumhuriyet Meydanı-Mıntıka Palas bütünsel iliskisi üzerinden, gerekse 19 Mayıs İzlegi olarak adlandırabilecegimiz omurganın kentsel süreklilik kapsamında gelistirmek. Bir gelecek vizyonu olarak kentliyi kıyı ile bulusturan, kentsel yasamı yeniden üreten kavramsal, yasamsal ve mekânsal çözümlemeler kentsel tasarım yarısmasının temel konuları olarak belirlendi.” Jüri’den…