2016-2017 Güz yarıyılı Diploma projesinde Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Futbol Stadyumlarını konu alıyor. Ozan Öztepe “Türk Telekom Arena Özelinde Futbol Stadyumları” baslıklı semineri vermek üzere Yıldız Teknik Mimarlık Fakültesi’ndeydi.