Bornova Belediye’sinin düzenledigi İzmir Bornova İlçesinde yer alan çocuk egitimi ve gelisimi amaçlı yapılması düsünülen “Bornova Çocuk Dünyası Mimari Proje Yarısması”nda Mimari Tasarım Fikirleri’nin önerisi 3. Ödül olarak degerlendirildi.

TASARIMDA EGRİ ÇİZGİNİN BİR İMKAN OLARAK DEGERLENDİRİLMESİ

Egri çizgiden olusturulan ve sonu ancak devinim halinde algılanabilen hacimler Bornova Çocuk Dünyası tasarımının basat konusu olan “kesfetme” eyleminin çözüm önerisi olarak görülmektedir. Egri çizgilerden oluşturulan duvar ve hacimler ancak mekanın sonuna kadar yüründügü takdirde zihinde bütünlesebilmektedir. Egri çizgilerden oluşturulan mekanların ziyaretçi – öznede kesfetme / ögrenme arzusunu tetikleyici etkisi olacagı öngörülmüstür.

DÜZ ve EGRİ ÇİZGİNİN FENOMENOLOJİK YORUMU

Yarısma sartnamesinde tanımlanan “çocugun dünyayı mekan üzerinden ögrenmesini mümkün kılan kesif ortamının tasarımı” açıklaması önerilen tasarımın temel sorunsalı olarak degerlendirilmistir. Bu dogrultuda yapının gerek iç mekan gerekse dıs mekan algılanmasında “kesfetme” duyusunun öne çıkartılması amaçlanmıstır.

İki nokta arasındaki en kısa mesafe düz çizgiyi tanımlamaktadır. Herhangi bir daha uzun mesafe egri çizgiye dogru evrilmektedir. İki paralel düz çizginin arasında önerilen mekan kurgusunda ziyaretçi – özne mekana ilk girdigi andan hacmin bütününü algılayabilmektedir. İki egri çizgiden olusturulan mekan kurgusunda ise ziyaretçi – özne mekanın bütününü göremedigi için mekanı tam hali ile zihninde bütünleyememektedir. Bu durum ziyaretçi – öznede merak / kesfetme / ögrenme duygusu uyandırmaktadır.