Atmosfer Yaratmak: Zumthor ve Pamuk

Atmosfer Yaratmak: Zumthor ve Pamuk

Disiplinlerarası bağlamda ele alındığında atmosfer, farklı sanat dallarında karşılığı bulunan bir kavramı tanımlıyor. Edebiyat ve mimarlığın arakesitinde değerlendirildiğinde bir eylem olarak atmosfer yaratmak; coğrafyanın, yerin ya da bir mekânın meydana çıkarılması ve betimlenmesi olarak yorumlanabilir. Öznenin tüm varoluşu boyunca mekân ile kurduğu ilişki ve ilişkiler ağı, anlamı farklı araçlarla sorgulayan mimarlığı ve edebiyatı birbiriyle ilişkilendirir. Mekân, varolan fiziki gerçekliğin ötesinde bir kavram olarak değerlendirildiğinde, mekânsal olan belirginleşir. Mekânsallık kavramı aracılığıyla mekân, fiziki sınırlarından soyutlanarak farklı bağlamlarda yeniden üretilebilir hale gelir. Mutlak mekândan, muğlak mekânsala doğru bu dönüşüm, gerek mimara gerekse yazara farklı enstrümanlar kullanarak atmosfer yaratma imkânı tanır.

Yazının tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

Virüs Sanat ve Edebiyat Ortak Kitabı, Sayı:11, Nisan -Mayıs- Haziran 2022 

Prev Evliya Çelebi’nin Logosferik Mekânları
Next Coğrafi Bir Mesele Olarak Mimarlık

Comments are closed.

Right click is disabled on this website