Monthly:Temmuz 2017

19 Mayıs İzleği Kentsel Tasarım Yarışması Üçüncülük Ödülü

19 Mayıs İzleği Kentsel Tasarım Yarışması Üçüncülük Ödülü 3 Temmuz 2017   “Samsun, Kurtuluş Savası’nın başlangıcıyla özdeşleşmiş özel konumu ve katmanlaşmaları ile tarihsel bellek içinde son derece belirleyici bir yere sahip bir kent. Bu döneme ait somut veya soyut izler, kentin gecmiş, bugün ve gelecek kimliği için önemli bileşenler. Aynı zamanda bir liman ve kıyı kenti olan Samsun’da, kıyı bandında yer alan mekanlar da kentin gelecek yıllardaki yasam kurgusu açısından önemli potansiyel ve fırsatlar. Yarışmanın amacı, gerek sorunsalın iskeletini oluşturan […]

Devamı...
Right click is disabled on this website