19 Mayıs İzleği Kentsel Tasarım Yarışması Üçüncülük Ödülü

19 Mayıs İzleği Kentsel Tasarım Yarışması Üçüncülük Ödülü

  “Samsun, Kurtuluş Savası’nın başlangıcıyla özdeşleşmiş özel konumu ve katmanlaşmaları ile tarihsel bellek içinde son derece belirleyici bir yere sahip bir kent. Bu döneme ait somut veya soyut izler, kentin gecmiş, bugün ve gelecek kimliği için önemli bileşenler. Aynı zamanda bir liman ve kıyı kenti olan Samsun’da, kıyı bandında yer alan mekanlar da kentin gelecek yıllardaki yasam kurgusu açısından önemli potansiyel ve fırsatlar.

Yarışmanın amacı, gerek sorunsalın iskeletini oluşturan Kurtuluş İskelesi-Cumhuriyet Meydanı-Mıntıka Palas bütünsel ilişkisi üzerinden, gerekse 19 Mayıs İzleği olarak adlandırabileceğimiz omurganın kentsel süreklilik kapsamında geliştirmek. Bir gelecek vizyonu olarak kentliyi kıyı ile buluşturan, kentsel yasamı yeniden üreten kavramsal, yasamsal ve mekânsal çözümlemeler kentsel tasarım yarışmasının temel konuları olarak belirlendi.” Jüri’den…

Prev Küçükköy Cumhuriyet Kültür Merkezi Türkiye Mimarlık Yıllığı 2016'da!
Next VadiEvler İnşaatı Devam Ediyor...

Comments are closed.

Right click is disabled on this website